Hỗ trợ thi chuyển và xin việc làm Danh mục các trường được tiến cử

 1. trang chủ
 2. Học sinh dự kiến ​​xin thị thực du học
 3. Hỗ trợ thi chuyển và xin việc làm Danh mục các trường được tiến cử

Hỗ trợ sau khi tốt nghiệp

Hướng dẫn tiếp tục học

Đối với sinh viên mong muốn tiếp tục học tại đại học, cao học hoặc trường chuyên nghiệp, viện trường của chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách tận tâm và chu đáo bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm cho đến khi quyết định tiếp tục học được đưa ra.

Hướng dẫn phỏng vấn

Trong việc tiếp tục học tại Nhật, phỏng vấn rất quan trọng. Chúng tôi sẽ thực hành luyện tập về cách trả lời câu hỏi và phong cách trong phỏng vấn một cách thực tế.

Hướng dẫn viết luận văn và bài luận

Chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách cẩn thận cách viết email cho giáo sư ở trường tiếp tục học mong muốn, cách viết luận nhỏ và kế hoạch nghiên cứu, cũng như cách viết lý do mong muốn vào trường, không chỉ trong lớp học mà còn ở ngoài lớp.

Tư vấn cá nhân

Các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn một cách tận tâm và chu đáo từ cách chọn trường đến việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký, thậm chí cả việc luyện tập phỏng vấn giả định và hướng dẫn viết luận văn.

Danh sách các trường tiếp tục học

Viện trường của chúng tôi tự hào về tỷ lệ tiếp tục học 100%, mọi sinh viên đều tiếp tục học tại trường mong muốn của mình.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp môi trường thuận lợi cho việc tiếp tục học của sinh viên thông qua nhiều chương trình được đề cử tại các trường quy định.

Danh sách các trường tiếp tục học chính

Đây là bảng danh sách các trường tiếp tục học chính của sinh viên tốt nghiệp từ Viện trường của chúng tôi.

Viện Đại học

 • Kyoto University
 • Tohoku University
 • Shinshu University
 • Shiga University Gunma University
 • Kagoshima University
 • Aichi Gakuin University
 • Otani University

Đại học

Trường đại học công lập

 • Aichi University of Education
 • Kitami Institute of Technology
 • Shizuoka University
 • University of Shizuoka
 • Shinshu University
 • Takasaki University of Commerce
 • Toyohashi University of Technology
 • University of Toyama
 • Nagoya Institute of Technology
 • Nagoya City University
 • University of Fukui
 • Mie University

Trường đại học tư

 • Aichi University
 • Aichi Gakusen University
 • Aichi Shukutoku University
 • Aoyama Gaukin University
 • Asahi University
 • Osaka University of Economics
 • Osaka Sangyo University
 • Ohka Gakuen University
 • J.F. Oberlin University
 • Gakushuin University
 • Kanagawa University
 • Kansai Gakuin University
 • Kyoto Koka Women’s University
 • The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
 • Kyoai Gakuen College
 • Kokushikan University
 • International Christian University
 • Saku University
 • Sakushin Gakuin University
 • Sanyo Gakuen University
 • Shizuoka Sangyo University
 • Shobi University
 • Jobu University
 • Tokyo University of Science Suwa
 • Suzuka International University
 • Seijoh University
 • Takaoka University of Law
 • Takushoku University
 • Chuogakuin University
 • Chukyo University
 • Chubu University
 • Chiba University of Commerce
 • Teikyo University
 • Tokyo International University
 • Toyo University
 • Nagano University
 • Nagoya Gakuin University
 • Nagoya Sangyo University
 • Nihon University
 • Nihon Fukushi University
 • Nigata Sangyo University
 • Bunkyo University
 • Matsumoto University
 • Meio University
 • Meikai University
 • Meijyo University
 • Yamanashi Gakuin University
 • Yamanashi Eiwa College
 • Yokkaichi University
 • Ryutsu Keizai University
 • Ryukoku University
 • Ritsumeikan University

Trường cao đẳng ngắn hạn

 • Yamanashi Eiwa College
 • Soka Women’s College
 • Tokushima College of Technology
 • Hakuho Woman’s College
 • Yamano College of Aesthetics
 • Tokyo Management College
 • Shinshu Honan Junior College
 • Matsumoto Junior College
 • Matsumoto Junior College
 • Utsunomiya Bunsei Junior College
 • Nakanihon Automotive College

Trường dạy nghề

Ngành Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Thông tin

 • International Computer Business College
 • Marunouchi College of Business
 • Kanagawa College of Economics
 • Hana College of Business
 • Iwatani College of Business
 • Tokyo Communication Art College
 • Tokyo multimedia College
 • Japan Kokusai IT College
 • 21 Renaissance
 • SE-Gakuen (Epson Information Science College)
 • Fuji Information Business College
 • TBC Gakuin
 • Chuo Computer and Business College
 • Kyoto Computer Gakuin

Ngành Kỹ thuật

 • International Technical Design
 • Nihon Riko-Jyoho Institute of Science and Engineering
 • Tokyo National College of Technology

Ngành Du lịch

 • JTB travel and hotel college
 • Tokyo Institute of tourism
 • Sundai Kanko and Gaigo
 • Tokyo YMC College of Hotel management
 • Kokusai Travel and Hotel School

Ngành Y tế và Chăm sóc sức khỏe

 • Matsumoto National Hospital Nursing School
 • Komoro Nursing School
 • Suwa-chuo Hospital Nursing School
 • Matsumoto Medic Nursing School
 • Shinshu Rehabilitation College

Ngôn ngữ

 • Green Foreign Language College
 • Gregg International College
 • EHLE Gakuen
 • Kyoto Career College of Foreign Language
 • Sundai College of Business and Foreign Language

Ngành Nấu ăn

 • Tokyo Tama Technical College for Cooking

Thời trang

 • Bunka fashion College
 • Tokyo Mode Gakuen
 • Nagoya Mode Gakuen
 • Yokohama Design College

Nhạc

 • Tokyo School of Music
 • Nagoya Communication Arts

Đề xuất trường được chỉ định(2017Kết quả hàng năm)

Đại học

 • Seijho University
 • Daiichi Institute of Technology
 • Chuo Gakuin University
 • Niigata Sangyo University
 • Yamanashi Eiwa college
 • Yamanashi Gakuin University
 • Yokkaichi University

Trường cao đẳng ngắn hạn

 • Nakanihon Automotive College

Trường dạy nghề

 • Kawaijuku Trident College
 • Kokusai Technical Design
 • Nihon Kokusai IT College
 • Yomiuri College of Car Mechanic
 • Nagano Language College
 • Nihon Kokugakuin
 • Yokohama System Kogakuin
 • Yomiuri Institute of Technology
 • 21 Renaissance